Urlop i zwolnienie chorobowe pracodawcy
§5

Urlop i zwolnienie chorobowe pracodawcy

Bez wątpienia prowadzenie własnego biznesu daje wolność i niezależność, jednak ma też swoje niedogodności. Urlop wypoczynkowy, macierzyński czy zwolnienie chorobowe to bezdyskusyjne przywileje osób zatrudnionych, na jakich zasadach może z nich korzystać przedsiębiorca?

Najbardziej oczywisty dla wszystkich zatrudnionych na mocy umowy o pracę urlop wypoczynkowy nie jest już tak oczywisty w przypadku prowadzenia własnego biznesu. Niestety osoba, która decyduje się na bycie własnym szefem, musi liczyć się z tym, że nie będzie jej przysługiwał płatny urlop wypoczynkowy, a opuszczenie każdego dnia w pracy będzie związane ze stratą zysku.

Sprawy przybierają inny obrót w przypadku choroby i zwolnienia nią spowodowanego. Przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego i uzyskać zasiłek chorobowy za ten okres. Aby jednak móc skorzystać z tej możliwości, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków.  Pierwszym z nich jest terminowe opłacanie dobrowolnej składki chorobowej, czyli do 10. dnia każdego miesiąca w przypadku osób opłacających składki wyłącznie za siebie lub do 15. dnia miesiąca w przypadku osób będących również płatnikami dla innych osób. Należy przestrzegać tych terminów wyjątkowo skrupulatnie, ponieważ nieterminowość powoduje utratę prawa do zasiłku na okres 3 miesięcy. Wiąże się to z tzw. „okresem wyczekiwania”, który trwa aż 90 dni. Dopiero po tak długim okresie nieprzerwanego okresu składkowania przedsiębiorca nabywa prawo do zasiłku.

Kiedy już zdarzy się nam się zachorować, pieniądze nie spłyną na nasze konto automatycznie, w celu wypłaty świadczenia, powinniśmy dostarczyć do ZUS: zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA (tzw. L4) oraz poprawnie wypełniony formularz ZUS Z-3b. Uwaga! Dokumenty te powinny zostać dostarczone do ZUS w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia (decyduje data stempla pocztowego). Warto przestrzegać tego terminu, ponieważ jeśli spóźnimy się choćby o jeden dzień, ZUS może obniżyć należne nam świadczenie aż o 25%.

W maksymalnym wymiarze zasiłek chorobowy przysługuje przez taki sam okres, jak w przypadku osób zatrudnionych na umowach o pracę czyli 182 dni, a w przypadku ciąży 270 dni.

I teraz ostatni punkt, czyli wyliczenia konkretnych kwot chorobowego, które zostaną wypłacone przedsiębiorcy. Jak możemy sprawdzić na stronie internetowej http://zus.pox.pl/zus/zasilek-chorobowy-a-dzialalnosc-gospodarcza.htm, w przypadku opłacania przez przedsiębiorcę minimalnej składki, kwota przysługująca za dzień chorobowego to około 55zł, z czego należy jeszcze odjąć podatek. Przykładowo za 12 dni zwolnienia chory przedsiębiorca otrzyma zasiłek chorobowy w wysokości około 540 zł. Na otarcie łez warto podkreślić, że za okres choroby przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek ZUS. Ma prawo pomniejszyć je proporcjonalnie do liczby dni, za które pobierał zasiłek.

Jeśli chodzi o urlop macierzyński, potraktujemy go jako osobny problem i poświęcimy więcej uwagi w jednym z przyszłych wpisów na blogu.

Jeśli masz pytania, wątpliwości dotyczące kwestii prawnych związanych z prowadzeniem własnej firmy? - chętnie pomożemy je rozwiać! Zadzwoń! 

Powiązane artykuły
adw. Bogdan Rycharski
adw. Bogdan Rycharski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego z wieloletnim doświadczenie w pracy jako asystent sędziego oraz jako adwokat.

Napisz do nas
Dlaczego warto skorzystać z usług naszych prawników?
  • Stoją za nami lata doświadczenia i dziesiątki wygranych spraw i zadowolonych klientów
  • Każdej sprawie poświęcamy maksimum uwagi i zaangażowania.
  • Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dobierając najlepsze rozwiązania prawne
  • Oferujemy swoje usługi w nowoczesnej kancelarii w samym centrum Gorzowa - punkcie, do którego łatwo dotrzeć z każdego miejsca.
Napisz do nas