Rękojmia czy gwarancja - jakie prawa przysługują konsumentom?
§5

Rękojmia czy gwarancja - jakie prawa przysługują konsumentom?

Podczas zakupów rzadko bierzemy pod uwagę sytuację, w której kupowany przez nas towar może okazać się uszkodzony lub wadliwy. Niestety takie przypadki mają często miejsce, a klienci, by nie stać się ofiarą nieuczciwych praktyk sprzedawców, powinni poznać swoje prawa w zakresie gwarancji oraz rękojmi. Poniższy wpis to pigułka wiedzy konsumenckiej, którą każdy z nas z łatwością może przyswoić.

Rękojmia

Rękojmia to podstawowa forma dochodzenia przez klienta praw w przypadku wadliwych towarów. Polega ona na wyegzekwowaniu odpowiedzialności od sprzedawcy produktu w przypadku gdy zakupiony towar okaże się wadliwy. Wady mogą być zarówno fizyczne (np. niezgodnością z umową lub np. opisem lub reklamą, brak odpowiednich funkcji towaru, wada fabryczna, niekompletność itd.), jak i prawne (gdy towar jest własnością innej osoby - np. został skradziony i odsprzedany lub jest zajęty przez komornika). Co ważne, w przypadku gdy klient składa reklamację na podstawie rękojmi, do odpowiedzialności zostaje pociągnięty jego sprzedawca a nie producent.  Pismo z reklamacją należy zatem kierować właśnie do sprzedawcy. Rękojmia jest ustawowo uregulowanym prawem klienta, zatem sprzedawca nie może w żaden sposób odmówić przyjęcia reklamacji.

Rękojmia - terminy obowiązujące sprzedawcę i kupującego

Jeśli chodzi o terminy, które obowiązują obie strony umowy, sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu zakupu (w przypadku towarów używanych np. odzieży jest to 1 rok). Jeśli zauważymy wadę po upływie tego czasu, musimy udowodnić, że istniała ona już w momencie zakupu, co może być problematyczne. Jeśli zaś chodzi o termin rozpatrzenia złożonej przez nas reklamacji - jest to 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Po upływie tego czasu reklamacja jest uznawana za zasadną.

Rękojmia - czego możemy się domagać?

W przypadku reklamacji w ramach rękojmi możemy zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o wymianę towaru na nowy, o jego naprawę, o obniżenie ceny bądź odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy (w przypadku poważnej wady). Swój wniosek najlepiej złożyć w formie pisemnej, opisując w nim wszystko szczegółowo. Rzecz jasna, dobrze byłoby załączyć paragon, jednak jeśli go wyrzuciliśmy, możemy powołać się na inne dowody i okoliczności zakupu takie jak wydruk z karty płatniczej, mail czy też świadkowie zakupu.

Gwarancja

Gwarancja to druga, obok wcześniej opisanej rękojmi podstawa złożenia reklamacji w przypadku wadliwego towaru. Gwarancją nazywamy zapewnienie przedsiębiorcy dotyczące jakości i niezawodności jego towaru. Gwarantem może być producent, importer, dystrybutor albo sprzedawca. Sprzedawca może być gwarantem, choć wcale nie musi.

W odróżnieniu od rękojmi uregulowanej ustawowo, gwarant sam określa warunki przyznanej przez siebie gwarancji, na co należy zwrócić szczególną uwagę, dokładnie czytając warunki gwarancji. Jej treść powinna być zredagowana w języku polskim i wskazywać szczegółowe warunki, takie jak czas trwania gwarancji, jej dokładny zasięg, dane gwaranta (adres, telefon) oraz uprawnienie konsumenta, który odkrył w swoim towarze wadę. Czas udzielonej gwarancji jest kwestią indywidualną i zależy od gwaranta, może zatem obejmować okres roku, 5 lat bądź a nawet zostać udzielona dożywotnio. Jeżeli w dokumencie gwarancyjnym nie określono okresu obowiązywania gwarancji, przyjmuje się, że wynosi on 2 lata od momentu zakupu towaru.

Rękojmia czy gwarancja?

Co najważniejsze, nasze prawa w zakresie udzielonej gwarancji nie są w żaden sposób powiązane z prawem rękojmi. Dlatego jeśli np. producent odmówi nam naprawy sprzętu w ramach udzielonej gwarancji, możemy się zwrócić z reklamacją do sprzedawcy, motywując swój wniosek prawem do rękojmi. W niektórych przypadkach korzystniejsze może być dla klienta skorzystanie z gwarancji, a w innych może być zupełnie na odwrót. Warto zatem dokładnie zapoznać się z załączonymi do produktu warunkami gwarancji i mądrze rozważyć swoją decyzję.

Powiązane artykuły
adw. Bogdan Rycharski
adw. Bogdan Rycharski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego z wieloletnim doświadczenie w pracy jako asystent sędziego oraz jako adwokat.

Napisz do nas
Dlaczego warto skorzystać z usług naszych prawników?
  • Stoją za nami lata doświadczenia i dziesiątki wygranych spraw i zadowolonych klientów
  • Każdej sprawie poświęcamy maksimum uwagi i zaangażowania.
  • Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dobierając najlepsze rozwiązania prawne
  • Oferujemy swoje usługi w nowoczesnej kancelarii w samym centrum Gorzowa - punkcie, do którego łatwo dotrzeć z każdego miejsca.
Napisz do nas