Przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe
§5

Przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe. Jak się bronić przed fiskusem? cz.2

W poprzednim wpisie omówiliśmy zmiany w funkcjonowaniu organów skarbowych odpowiedzialnych za ściganie wykroczeń i przestępstw skarbowych od marca 2017 roku, a także dwie podstawowe kategorie czynów, których popełnienie naraża przedsiębiorcę na dotkliwe kary. Są to wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe. W niniejszym wpisie więcej uwagi poświęcimy działaniom, które może podjąć przedsiębiorca w celu uniknięcia bądź zminimalizowania skutków kary.

Skomplikowana procedura - jak się bronić?

Interesującą nas dziedzinę normuje tzw. Kodeks karny skarbowy z 1999 roku, który reguluje podstawowe zasady odpowiedzialności karnej, ale również zawiera cały katalog przestępstw i wykroczeń, opis procedury i zasady wymierzania kar. Fakty są nieubłagane - postępowanie karnoskarbowe należy do najbardziej skomplikowanych procedur, a bardzo mały odsetek spraw kończy się pomyślnie dla podatnika. W przeważającej większości przypadków nakładane są na przedsiębiorców mandaty oraz grzywny. Z tego powodu w razie jakichkolwiek problemów karno-skarbowych należy jak najwcześniej zwrócić się o pomoc do prawnika, który fachowo doradzi, w jaki sposób postępować, by uchronić się przed dotkliwymi sankcjami.  

 

„Czynny żal” i korekta deklaracji - dwa sposoby na uniknięcie kary


Przedsiębiorcy, którzy popełnili wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, mogą skorzystać z instytucji tzw. „czynnego żalu” w celu uniknięcia grożącej im kary. Tzw. instytucja czynnego żalu to nic innego jak złożenie donosu na samego siebie (art. 16 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy). Czynny żal polega na złożeniu zawiadomienia pisemnego lub ustnego (do protokołu), w którym przedsiębiorca przyznaje się do popełnionego czynu przed odpowiednim organem skarbowym. Co najważniejsze, okazując skruchę przed fiskusem, otrzymujemy w zamian gwarancję, że nie zostaniemy ukarani przez sąd za popełniony czyn. W zawiadomieniu należy doprecyzować okoliczności i przyczyny, z jakich doszło do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, należy również wskazać ewentualnych współsprawców. Przedsiębiorca zgłaszający swój czynny żal ma obowiązek wyrównać podatek wraz z należnymi odsetkami.

Są jednak sytuacje, w których nie można skorzystać z tej opcji, np. w momencie gdy organa ścigania rozpoczęły już czynności służbowe - wtedy na „czynny żal” jest już za późno, a pomoc kancelarii adwokackiej staje się nieodzowna.

Drugą z możliwości uniknięcia dotkliwej kary jest złożenie korekty deklaracji i poprawienie błędu popełnionego w uprzednio złożonym oświadczeniu. Do korekty należy dołączyć także osobne pisemne uzasadnienie wyjaśniające przyczyny konieczności jej złożenia, opisując na czym polegał błąd (np. zagubienia faktury) oraz w jaki sposób wpłynął on na wysokość należnego podatku. W tym wypadku również należy uregulować zaległy podatek wraz z odsetkami. Na korektę będzie jednak za późno w momencie, gdy trwa już w firmie kontrola lub przeciwko przedsiębiorcy toczy się już postępowanie karno-skarbowe.

Dowiaduję się o wszczęciu postępowania karno-skarbowego - co dalej?

Po pierwsze nie należy pochopnie przyznawać się do zarzucanych czynów i składać wyjaśnień bez dokładnego sprawdzenia na czym miałby polegać nasz błąd i czy rzeczywiście się go dopuściliśmy. W świetle prawa jesteśmy niewinni do momentu prawomocnego skazania. Zdarzają się również sytuacje, w których możemy zostać oskarżeni o czyn, którego nie dokonaliśmy lub działanie, które nie jest aktualnie zabronione w świetle obowiązujących przepisów lub uległo przedawnieniu. W każdym przypadku należy zwrócić się o pomoc do kancelarii adwokackiej, który zajmuje się prawem karno-skarbowym. Fachowcy doradzą, czy warto skorzystać z możliwości dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, czy też warto sprawę przedstawić w Sądzie. Dobrowolne poddanie się karze powoduje zazwyczaj niższy wymiar kary, jednak wiąże się z zapłatą całego wyliczonego przez organ podatkowy zobowiązania, które nie zawsze wyliczone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Powiązane artykuły
adw. Bogdan Rycharski
adw. Bogdan Rycharski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego z wieloletnim doświadczenie w pracy jako asystent sędziego oraz jako adwokat.

Napisz do nas
Dlaczego warto skorzystać z usług naszych prawników?
  • Stoją za nami lata doświadczenia i dziesiątki wygranych spraw i zadowolonych klientów
  • Każdej sprawie poświęcamy maksimum uwagi i zaangażowania.
  • Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dobierając najlepsze rozwiązania prawne
  • Oferujemy swoje usługi w nowoczesnej kancelarii w samym centrum Gorzowa - punkcie, do którego łatwo dotrzeć z każdego miejsca.
Napisz do nas