jak postępować po wydaniu wyroku
§5

Między sądem a komornikiem, czyli jak postępować po wydaniu wyroku

Często osoby, które po długiej sądowej batalii wreszcie uzyskały satysfakcjonujące rozstrzygnięcie, nie zdają sobie sprawy, że konkretne zapisy ujęte w wyroku nie zrealizują się bez ich udziału. Ten etap procedury jest często pomijany we wszelkich poradnikach, dlatego poniżej spróbujemy wyjaśnić, jakie kroki należy powziąć już po uzyskaniu wyroku po to, by wyegzekwować jego konkretne zapisy.

 

Uprawomocnienie wyroku - pierwszy krok

Naszą drogę do wyegzekwowania wyroku należy rozpocząć od odpowiedzi na pytanie, czy wydany przez sąd wyrok jest prawomocny. Uprawomocnienie wyroku oznacza, że żadna ze stron nie ma już możliwości odwołania się od niego. Następuje to zazwyczaj po 14 dniach, licząc od dnia otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem (Uwaga! Sąd nie doręcza odpisów wyroku z uzasadnieniem z urzędu, trzeba złożyć w tym celu odpowiedni wniosek). Jeśli strona nie wniosła do sądu o wydanie wyroku z uzasadnieniem, wtedy wyrok staje się prawomocny po 21 dniach od jego ogłoszenia. Jeśli w przysługującym stronom terminie wniesiona została od wyroku apelacja, niestety musimy uzbroić się w cierpliwość i stanąć do kolejnej batalii sądowej. W tym wpisie zakładamy jednak pomyślny dla strony wygranej scenariusz, czyli taki, w którym wyrok jest już prawomocny.

Klauzula natychmiastowej wykonalności i płynące z niej korzyści

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku wyroków, którym nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności. Jeśli sąd opatrzył wydany wyrok taką klauzulą (w niektórych wypadkach, np. alimentów, dzieje się tak automatycznie, w innych trzeba o to wnioskować), strona powodowa może przystąpić do egzekucji jego zapisów jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż w innym wypadku, aby móc na przykład udać się do komornika, osoba taka musiałby czekać do momentu uprawomocnienia się orzeczenia (czyli nawet do zakończenia postępowania przed sądem II instancji w przypadku wniesienia apelacji), a to mogłoby trwać nawet kila miesięcy lub lat.

Tytuł egzekucyjny, czyli zielone światło dla komornika

Jeśli minął czas uprawomocnienia wyroku, a na naszym koncie wciąż nie odnotowaliśmy wpłaty zasądzonej od pozwanego kwoty, nie mamy innego wyboru, jak działanie z pomocą komornika. Komornik będzie wymagał od nas przedstawienia tzw. „tytułu egzekucyjnego”, czyli dokumentu, na podstawie którego ma prawo rozpocząć egzekucję należności. Niestety sam wyrok nie wystarczy. Z prawomocnym wyrokiem lub z wyrokiem z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności możemy się zgłosić do komornika wyłącznie po zaopatrzeniu w tzw. „klauzulę wykonalności”. W celu jej uzyskania należy złożyć do sądu, który wydał wyrok osobny wniosek i zaczekać na jej wydanie od kilku do kilkunastu dni (wyjątek stanowią tutaj sprawy o alimenty, w których orzeczenia są opatrzone z urzędu klauzulą wykonalności obejmującą kwoty od momentu wniesienia sprawy).

 Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego - ostatni krok

Komornik nie może działać samowolnie, dlatego musimy zredagować wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i dołączyć do niego nasz tytuł wykonawczy. Wniosek taki musi zawierać szereg podstawowych informacji takich jak dane komornika, wierzyciela i jego dłużnika, czyli PESEL, NIP i REGON (w przypadku przedsiębiorców), datę urodzenia i adres zamieszkania. Wniosek powinien także zawierać wysokość należności oraz sposób jej uzyskania. Komornik ma możliwość egzekucji w postaci zajęcia kwoty z rachunku bankowego, ruchomości i nieruchomości, wynagrodzenia, wierzytelności oraz niektórych praw majątkowych. Należy tutaj podkreślić, że wbrew wszelkim stereotypom to wierzyciel, a nie komornik, określa, z jakiego majątku ma być ściągnięta należność. Dopiero po wypełnieniu wszystkich wskazanych powyżej warunków komornik może przystąpić do egzekucji.

 

Jeśli terminy takie jak uprawomocnienie wyroku, nadanie klauzuli wykonalności, tytuł egzekucyjny czy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wciąż budzą Twój lęk, a na myśl o konieczności pisania kolejnych pism spędza Ci sen z powiek, pamiętaj, że w każdym momencie możesz zwrócić się o profesjonalną pomoc prawną do naszych wykwalifikowanych adwokatów. Zapraszamy do kontaktu.

Powiązane artykuły
adw. Marek Hrybacz
adw. Marek Hrybacz

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Właściciel Kancelarii Adwokackiej Marek Hrybacz, prawnik z długoletnim doświadczeniem zawodowym.

Napisz do nas
Dlaczego warto skorzystać z usług naszych prawników?
  • Stoją za nami lata doświadczenia i dziesiątki wygranych spraw i zadowolonych klientów
  • Każdej sprawie poświęcamy maksimum uwagi i zaangażowania.
  • Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dobierając najlepsze rozwiązania prawne
  • Oferujemy swoje usługi w nowoczesnej kancelarii w samym centrum Gorzowa - punkcie, do którego łatwo dotrzeć z każdego miejsca.
Napisz do nas