Jak zatrudnić obcokrajowca? - poradnik dla pracodawców
§5

Jak zatrudnić obcokrajowca? - poradnik dla pracodawców

Polskie firmy, które mierzą się z problemem braków kadrowych i odpływem pracowników z Polski na Zachód, coraz częściej decydują się na zatrudnienie pracowników pochodzących spoza naszego kraju. Jak wygląda procedura z punktu widzenia pracodawcy? Jakich formalności trzeba dopełnić, aby nie narazić się na grzywnę i poważne konsekwencje prawne? W poniższym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Na początek warto zadać sobie następujące pytanie: Czy obcokrajowiec pochodzi z kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy spoza tego obszaru?

Jeśli cudzoziemiec pochodzi z ww. krajów, pracodawca może zatrudnić go bez dodatkowych starań o jakiekolwiek pozwolenie na pracę, zwracając jedynie uwagę na to, by zaoferować mu takie same warunki finansowe zatrudnienia, jak innym pracownikom zajmującym analogiczne stanowiska. O specjalne zezwolenie na pracę nie muszą się ubiegać także posiadacze Karty Polaka, cudzoziemcy z nadanym statusem uchodźcy, a także studenci i doktoranci studiujący w naszym kraju. 

W przypadku pracowników pochodzących spoza UE, sprawa zatrudnienia z punktu widzenia pracodawcy nieco się komplikuje. Po pierwsze cudzoziemiec musi posiadać dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może być to np. zezwolenie na pobyt czasowy, które potwierdza karta pobytu, odpowiednia wiza (uwaga na wizy turystyczne!). Po drugie niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na pracę.

 W tym celu pracodawca musi zgłosić do Urzędu Pracy, na terenie którego znajduje się firma, chęć zatrudnienia pracownika na określonym stanowisku. Wtedy urząd zaczyna poszukiwać kandydata w kraju i dopiero gdy nie znajdzie się nikt chętny i posiadający odpowiednie kwalifikacje do pracy na rynku lokalnym, pracodawca otrzymuje zielone światło do zatrudnienia obcokrajowca. Kandydat otrzymuje wtedy od przyszłego pracodawcy tzw. przyrzeczenie zatrudnienia, które umożliwia mu staranie się o polską wizę, a dopiero w ostatniej kolejności zezwolenia na pracę (wydaje je wojewoda właściwy ze względu na adres firmy). Jeśli wszystkie wymienione warunki zostaną zrealizowane, pracownik otrzymuje zezwolenie na pracę na czas określonynie dłuższy niż 3 lata, z opcją przedłużenia.

 

Drugie niezbędne pytanie brzmi: Czy obcokrajowiec pochodzi z Rosji, Gruzji, Mołdawii, Białorusi, Armenii lub Ukrainy?

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, stosuje się tzw. „procedurę uproszczoną”, w obrębie której której nie ma konieczności uzyskiwania informacji od starosty. Wystarczy, że pracodawca chcący zatrudnić osobę pochodzącą z jednego z tych krajów złoży w odpowiednim Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenie o zamiarze zatrudnienia obcokrajowca, a zawód, który będzie on wykonywał, widnieje w wykazie zawodów, przy których nie ma obowiązku zwracania się z wnioskiem do starosty. Takie oświadczenie musi wpłynąć przed rozpoczęciem wykonywania pracy przez obcokrajowca i będzie również konieczne do przedłużania zezwolenia na pracę na tym samym stanowisku. Uwaga! Obywatele Mołdawii, Gruzji, Rosji, Armenii i Ukrainy mogą pracować w Polsce przez pół roku w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeśli ten okres jest dla obu stron zbyt krótki,  najlepszym wyjściem jest uzyskanie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę. Po taki dokument cudzoziemiec powinien zgłosić się już samodzielnie do urzędu wojewódzkiego. Po dopełnieniu wymaganej procedury może być mu wydane pozwolenie na pracę na okres do 3 lat.

Jeśli masz pytania nurtujące Cię w związku z tematyką artykułu, napisz do nas lub zadzwoń, oferujemy profesjonalną pomoc prawną w dziedzinie prawa pracy!

Powiązane artykuły
adw. Marek Hrybacz
adw. Marek Hrybacz

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Właściciel Kancelarii Adwokackiej Marek Hrybacz, prawnik z długoletnim doświadczeniem zawodowym.

Napisz do nas
Dlaczego warto skorzystać z usług naszych prawników?
  • Stoją za nami lata doświadczenia i dziesiątki wygranych spraw i zadowolonych klientów
  • Każdej sprawie poświęcamy maksimum uwagi i zaangażowania.
  • Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dobierając najlepsze rozwiązania prawne
  • Oferujemy swoje usługi w nowoczesnej kancelarii w samym centrum Gorzowa - punkcie, do którego łatwo dotrzeć z każdego miejsca.
Napisz do nas