Jak uzyskać alimenty na dziecko? - poradnik, cz. 2
§5

Jak uzyskać alimenty na dziecko? - poradnik, cz. 2

W pierwszej części poradnika wyjaśniliśmy, kto ma prawo wystąpić o alimenty i na jakiej podstawie określić ich wysokość. Poniżej podpowiadamy, jak napisać pozew o alimenty i jakie dokumenty do niego dołączyć, by odpowiednio umotywować swój wniosek, a także opisujemy, jak wygląda rozprawa o alimenty.

1.      Gdzie złożyć pozew o alimenty i co powinien on zawierać?

Pozew o alimenty składa się do sądu rejonowego, na terenie którego mieszka rodzic wnoszący pozew lub rodzic, który zostaje o alimenty pozwany. Decyzja należy tutaj do wnioskodawcy. Co warto zaznaczyć, pozew taki jest zwolniony od opłat. W pozwie należy wyszczególnić potrzeby dziecka uzasadniające wysokość wnioskowanych alimentów, a także określić możliwości zarobkowe osoby, od której alimentów się domagamy - opisać jej wykształcenie, wykonywany zawód, osiągane zarobki. Należy także opisać własną sytuację zarobkową i materialną. Pamiętajmy, że jeśli wnioskujemy o alimenty dla więcej niż jednego dziecka, dla każdego z nich należy osobno określić i uzasadnić wydatkami wysokość alimentów. Uwaga! W pozwie obowiązkowo umieszczamy tzw. wartość przedmiotu sporu, która jest sumą miesięcznych kwot alimentów za cały rok, np. 700zł/ mies. x 12 = 8 400zł/ rok.

Do pozwu należy dołączyć następujące dokumenty) :

- odpis aktu małżeństwa – jeżeli rodzice pozostają w związku małżeńskim

- odpis aktu urodzenia dziecka

- dokument, który stanowi podstawę do żądania alimentów od danej osoby (np. dokument potwierdzający ojcostwo lub uznanie dziecka)

- zaświadczenia, rachunki, faktury potwierdzające wysokość ponoszonych kosztów utrzymania dziecka  (np. rachunki za szkołę, obiady, zajęcia dodatkowe, ubrania, książki, zabawki, przybory szkolne, leki, wizyty lekarskie itp.)

- dokument poświadczający wysokość własnych dochodów

2.      Rozprawa sądowa oraz wyrok w sprawie o alimenty

Po złożeniu w odpowiednim sądzie pozwu z wymaganymi załącznikami, sąd wyznacza termin rozprawy, podczas której zostanie rozpatrzony wniosek. Na podstawie przesłuchania stron oraz wskazanych przez nich świadków, sąd będzie próbował określić, czy żądanie jest zasadne i czy kwota, o którą wnioskuje rodzic jest możliwa do zaakceptowania przez drugą stronę, biorąc pod uwagę jej możliwości zarobkowe. Należy się przygotować na to, że kwota alimentów, którą przyzna sąd może się różnić od tej, którą wskazaliśmy w pozwie. Będą na nią miały wpływ okoliczności ujawnione podczas rozprawy . Co ważne, sąd automatycznie nada wyrokowi tzw. rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że pozwany musi od razu płacić alimenty. Obowiązek ten dotyczy rat płatnych po dniu wniesienia pozwu, a co do rat płatnych przed dniem wniesienia pozwu – należą się one za okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd w orzeczeniu określi również, do którego dnia miesiąca rodzic zobowiązany jest wpłacać ustaloną kwotę.

Jeśli powyższy poradnik wzbudził Twoje wątpliwości na temat prawa do alimentów, sposobu ich wyliczania lub postępowania sądowego lub jeśli masz pytania i chciałbyś uzyskać na nie fachową odpowiedź, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszą Kancelarią.

Powiązane artykuły
adw. Marek Hrybacz
adw. Marek Hrybacz

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Właściciel Kancelarii Adwokackiej Marek Hrybacz, prawnik z długoletnim doświadczeniem zawodowym.

Napisz do nas
Dlaczego warto skorzystać z usług naszych prawników?
  • Stoją za nami lata doświadczenia i dziesiątki wygranych spraw i zadowolonych klientów
  • Każdej sprawie poświęcamy maksimum uwagi i zaangażowania.
  • Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dobierając najlepsze rozwiązania prawne
  • Oferujemy swoje usługi w nowoczesnej kancelarii w samym centrum Gorzowa - punkcie, do którego łatwo dotrzeć z każdego miejsca.
Napisz do nas