Jak uzyskać alimenty na dziecko? - poradnik, cz.1
§5

Jak uzyskać alimenty na dziecko? - poradnik, cz.1

Opieka na dzieckiem, jego wychowanie i kształcenie pociągają ze sobą niemałe koszty, które z zasady powinny być ponoszone przez dwoje rodziców. W praktyce życie pisze jednak różne scenariusze, również takie, w których wystąpienie do sądu o alimenty staje się dla jednego z rodziców koniecznością. Poniżej wyjaśniamy warunki uzyskania tego świadczenia i kolejne kroki, które będą się wiązały z procedurą przyznania przez sąd alimentów.

 

Kto ma prawo wystąpić o alimenty na dziecko?

Wystąpić o alimenty i otrzymywać comiesięczne świadczenie na dziecko ma prawo ten z rodziców, który sprawuje władzę rodzicielską i z którym dziecko przebywa na stałe. Najczęściej sąd orzeka w tej kwestii przy okazji rozwodu, jeśli jednak rodzice dziecka nie mają ślubu lub żyją w separacji, sąd orzeka w kwestii alimentów w osobnym postępowaniu. Warto zauważyć, że ojciec jest również zobowiązany płacić alimenty kobiecie spodziewającej się jego dziecka. Spoczywa na nim obowiązek trzymiesięcznego utrzymania matki w ciąży oraz wyrównanie straty, którą poniosła ona z tego tytułu. Matka dziecka może zażądać kwoty trzymiesięcznego utrzymania przed porodem oraz po porodzie, jeżeli ojcostwo zostało jednoznacznie ustalone.  Uwaga! Osiągnięcie przez dziecko pełnoletniości nie zwalnia rodzica z obowiązku płacenia alimentów. Jeśli dziecko kontynuuje naukę i nie jest się w stanie samo utrzymać lub jest chore, przysługują mu alimenty nawet po ukończeniu 18. roku życia.

 

Jak ustalić kwotę alimentów?

Nie ma jednej, uniwersalnej kwoty, która w tym przypadku obowiązuje ani jednego schematu wyliczania tego świadczenia przez sąd. Polskie prawo nie ustala sztywnych reguł, a wysokość alimentów na dziecko zależy od co najmniej kilku czynników. Pierwszym z nich jest wysokość zarobków rodzica. Drugim  natomiast są indywidualne potrzeby dziecka, które sąd ocenia każdorazowo na podstawie przedłożonych dokumentów. Nie należy zapominać, że na koszty utrzymania dziecka składają się nie tylko wydatki na jedzenie, ubranie i wyprawkę szkolną, ale również koszty zajęć dodatkowych, rozrywek, wyjazdów wakacyjnych, wizyt u lekarza czy u stomatologa. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kwoty te są odpowiedni większe. Sąd będzie starał się znaleźć złoty środek pomiędzy żądaniami strony występującej o alimenty oraz zarobkami pozwanego, dlatego kwota, o którą rodzic występuje do sądu nie jest zarazem kwotą, której przyznania może być on stuprocentowo pewien. Sąd bierze także pod uwagę osobisty udział w wychowaniu dziecka, który przekłada się również na stronę niematerialną, tzn. poświęcony dziecku czas, uwagę oraz troskę. Dlatego obowiązek alimentacyjny wobec rodzica, który ma z dzieckiem sporadyczny kontakt lub wykazujący zupełny brak zainteresowania potomkiem będzie bardziej dotkliwy.

Szczegóły dotyczące sposobu sformułowania pozwu oraz przebiegu rozprawy sądowej znajdą się w kolejnej części poradnika.

Powiązane artykuły