Poradnik: jak napisać pozew sądowy
§5

Jak napisać pozew sądowy?

Jak poprawnie zredagować pozew sądowy? Co powinien zawierać, w ilu egzemplarzach i gdzie go wysłać? Czy istnieją wzory lub gotowe formularze? Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania, poniższy tekst pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości.

Napisanie pozwu nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani znajomości prawa, jednak konieczne jest zawarcie w piśmie wymaganych elementów. W sprawach, w których wartość roszczenia nie przekracza kwoty 10 000 złotych, a także w przypadku spraw wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży konsumenckiej, udzielenia gwarancji, rękojmi, w sprawach o zapłatę czynszu i innych opłat w spółdzielni mieszkaniowej  i w sprawach o zapłatę z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (w dwóch ostatnich limit 10 000zł nie obowiązuje), sąd rozstrzyga w trybie postępowania uproszczonego. Konieczne jest wtedy złożenie pozwu na specjalnym formularzu, który możemy otrzymać w sądzie i wypełnić go ręcznie lub pobrać np. ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i wypełnić na komputerze. Jeśli nie złożymy pozwu na wymaganym formularzu, sąd poprosi nas o ponowne wniesienie dokumentu w wymaganej formie, co przedłuży formalności.

A co powinien zawierać pozew, który nie dotyczy wyżej wymienionych przypadków i który sporządzamy samodzielnie? Zgodnie z art. 187 Kodeksu Postępowania Cywilnego pozew powinien spełniać warunki konieczne dla każdego pisma procesowego. Pismo procesowe, aby mogło zostać przyjęte przed sąd, musi zawierać pełną nazwę, wydział i adres sądu, do którego jest kierowane, imiona, nazwiska i adresy stron, ewentualnie adres siedziby w przypadku firmy, dane przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, jeśli tacy istnieją. I jeszcze mała uwaga dotycząca terminologii prawniczej: „powodem” jest osoba, która wnosi pozew do sądu, natomiast "pozwany" to osoba, od której chcemy uzyskać daną należność. W przypadku gdy nie jest nam znany adres pozwanego, należy spróbować go samodzielnie odszukać, ponieważ bez tej ważnej informacji nasz pozew zostanie odrzucony. Ponadto w nagłówku należy napisać, o jakie pismo chodzi - w naszym przypadku będzie to POZEW O.... Następnie w treści pisma konieczne jest dokładne określenie naszego żądania. Jeśli sprawa dotyczy majątku, wymagane jest także dokładne określenie przedmiot sporu (np. adres mieszkania, działki, powierzchnia, wartość itd.)

I teraz sedno sprawy - w pozwie powinien znaleźć się jasny i rzeczowy opis okoliczności, które uzasadniają nasze żądanie. Co najważniejsze - w pozwie nie musimy powoływać się na konkretne kodeksy ani paragrafy, wystarczy, że dokładnie opiszemy swoje żądanie, a sąd sam zastosuje odpowiednie przepisy prawa. Pamiętajmy, by do pozwu dołączyć kserokopie dokumentów, które będą podstawą naszego żądania (w pozwie powinny zostać one wymienione na końcu pisma jako załączniki) i ostatni, kluczowy element - własnoręczny podpis.

Tak napisany pozew możemy złożyć w biurze podawczym sądu lub wysłać pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Pamiętajmy, że pozew sporządzamy w odpowiedniej ilości egzemplarzy - po jednym dla każdego z pozwanych, jeden dla sądu i jeden dla siebie, więc będą potrzebne przynajmniej trzy egzemplarze.

Powiązane artykuły
adw. Bogdan Rycharski
adw. Bogdan Rycharski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego z wieloletnim doświadczenie w pracy jako asystent sędziego oraz jako adwokat.

Napisz do nas
Dlaczego warto skorzystać z usług naszych prawników?
  • Stoją za nami lata doświadczenia i dziesiątki wygranych spraw i zadowolonych klientów
  • Każdej sprawie poświęcamy maksimum uwagi i zaangażowania.
  • Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dobierając najlepsze rozwiązania prawne
  • Oferujemy swoje usługi w nowoczesnej kancelarii w samym centrum Gorzowa - punkcie, do którego łatwo dotrzeć z każdego miejsca.
Napisz do nas