Ile będzie Cię kosztował rozwód?
§5

Ile będzie Cię kosztował rozwód?

Postępowanie rozwodowe wiąże się z ogromnym stresem, który związany jest nie tylko z samym faktem rozpadu relacji, która w założeniu miała trwać do końca życia, ale również koniecznością zmierzenia się ze stroną prawną tego wydarzenia. Sprawy rozwodowe, roztrząsanie najbardziej intymnych kwestii życia, wizyty u adwokata, zacięta walka o dzieci, o majątek, o alimenty - z tym zazwyczaj kojarzy nam się rozwód. Zanim zdecydujemy się na krok, który doprowadzi do zakończenia naszego małżeństwa, warto wiedzieć, czego się spodziewać i na jakie koszty przygotować.

Czas

Zacznijmy od czasu, jaki niezbędny jest d uzyskania wyroku rozwodowego. Tutaj trzeba wprowadzić wyraźne rozróżnienie pomiędzy rozwodem bez orzekania o winie oraz rozwodem z orzeczeniem o winie. W pierwszym przypadku sąd wydaje wyrok po jednej lub dwóch rozprawach, postępowanie trwa więc maksymalnie kilka miesięcy. W drugim przypadku sąd musi dokładnie zbadać sprawę, przeprowadzić postępowanie dowodowe i przesłuchać świadków, wyrok zapadnie dopiero po kilku rozprawach, w zależności od sądu, będzie to okres od jednego roku do nawet kilku lat.

Pieniądze

Jeśli chodzi o koszty, pierwszą opłatą, z którą trzeba się liczyć jest opłata stała za wniesienie pozwu do sądu, wynosi ona obecnie 600zł. Jeżeli sąd wyda wyrok rozwodowy bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków, sąd z urzędu zwróci  połowę  wniesionej kwoty, czyli 300 zł w momencie gdy wyrok się uprawomocni. Minimalny koszt to zatem 300zł (plus 6zł za każdą stronę odpisu prawomocnego orzeczenia) , ale tylko i wyłącznie w przypadku, gdy strony są zgodne i ze sobą współpracują.

Jeśli chodzi o koszty postępowania w przypadku wyroku z orzeczeniem o winie są one zależne m. in. od wynagrodzenia biegłych, kosztów stawiennictwa świadków i opłat dodatkowych. Jeżeli na przykład małżonkowie chcieliby dokonać podziału majątku wspólnego, wniosek w tej sprawie kosztuje 1000 zł. Jeżeli wniosek zawiera gotowy projekt podziału majątku, kwota ta wyniesie 300 zł. Przy podziale mieszkania (do wspólnego zamieszkiwania) opłata wyniesie 100 zł. W przypadku orzeczenia eksmisji jednego z małżonków należy wnieść opłatę 200 zł. W przypadku orzeczenia zasądzającego alimenty dla współmałżonka obowiązuje opłata w wysokości 5% ich rocznej wartości. Oczywiście, zawsze możemy zwrócić się do sądu z wnioskiem o całkowite lub częściowe zwolnienie z kosztów postępowania, należy je jednak odpowiednio uzasadnić ciężką sytuacją finansową i udokumentować.

Do kosztów zmiennych należy dodatkowo doliczyć wynagrodzenie adwokata, jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z jego usług podczas postępowania. Wynagrodzenie to jest zależne m. in. od miasta, prestiżu i doświadczenia adwokata czy stopnia skomplikowania sprawy rozwodowej i ilości przeprowadzonych rozpraw.

Dokumenty

Pozew o rozwód składa się osobiście w biurze podawczym lub przesyła pocztą na adres sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Wraz z pozwem o rozwód należy złożyć następujące załączniki:

- odpis skrócony aktu małżeństwa,

- odpis(y) skrócone aktu/aktów urodzenia wspólnych dzieci/dziecka małżonków

- zaświadczenia o zarobkach małżonków.

- kopię pozwu

Uwaga! Pozew należy złożyć do sądu w takiej liczbie egzemplarzy, aby sąd oraz pozwany otrzymali po jednym egzemplarzu. Kopia pozwu powinna zawierać kompletną liczbę załączników.

Jeżeli pozew składamy osobiście w biurze podawczym sądu, na jednej z kopii, którą wnioskodawca zachowuje dla siebie, urzędnik poświadcza fakt i datę jego złożenia. Jeśli chodzi o treść pozwu, podstawowe wzory możemy znaleźć na fachowych stronach internetowych, warto w tej sprawie skorzystać jednak z porady prawnika, który zredaguje dla nas pismo zawierające wszystkie niezbędne elementy.

Jak widać, koszty rozwodu uzależnione są w dużej mierze od tego, czy małżonkowie są w stanie po prostu się między sobą dogadać. Jeśli decydujemy rozstać się w zgodzie, mamy szansę zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale i bezcenny czas i nerwy. Życie i praktyka sądowa pokazuje, że nie zawsze jednak takie rozwiązanie jest możliwe, dlatego rozwody na zgodny wniosek małżonków i bez orzekania o winie stanowią w polskich sądach zdecydowaną mniejszość.

Powiązane artykuły
adw. Marek Hrybacz
adw. Marek Hrybacz

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Właściciel Kancelarii Adwokackiej Marek Hrybacz, prawnik z długoletnim doświadczeniem zawodowym.

Napisz do nas
Dlaczego warto skorzystać z usług naszych prawników?
  • Stoją za nami lata doświadczenia i dziesiątki wygranych spraw i zadowolonych klientów
  • Każdej sprawie poświęcamy maksimum uwagi i zaangażowania.
  • Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dobierając najlepsze rozwiązania prawne
  • Oferujemy swoje usługi w nowoczesnej kancelarii w samym centrum Gorzowa - punkcie, do którego łatwo dotrzeć z każdego miejsca.
Napisz do nas