Do którego sądu wnieść sprawę?
§5

Do którego sądu wnieść sprawę? cz.2 - odpowiednio ocenić wagę sprawy

Załóżmy, że po przeczytaniu poprzedniego wpisu na blogu dokładnie określiliśmy okręg sądu i miasto, w którym się on znajduje i zdecydowaliśmy się wnieść sprawę. Ale to tylko połowa sukcesu, ponieważ musimy jeszcze wiedzieć, czy zwrócić się do sądu rejonowego czy też okręgowego, ponieważ w pierwszej instancji sprawy cywilne są rozpatrywane właśnie przez te dwie instytucje. Każdy z sądów posiada własny zakres kompetencji, który określa się właśnie mianem „właściwości rzeczowej”.

Według prawa, dokładniej Kodeksu postępowania cywilnego, sądy rejonowe orzekają we wszystkich sprawach za wyjątkiem tych zastrzeżonych dla sądów okręgowych. Oznacza to, że w pierwszej kolejności warto wiedzieć, dla jakich spraw zarezerwowany jest sąd okręgowy.

Sądy okręgowe przypisane są do spraw wynikających z ochrony dóbr niemajątkowych. Rozstrzygają one na przykład sprawy dotyczące dóbr osobistych, takich jak cześć i dobre imię, ochrony praw autorskich, wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i innych praw związanych z dobrami niematerialnymi. Sąd okręgowy rozstrzyga także sprawy dotyczące zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Sądy okręgowe orzekają także w sprawach związanych z prawami majątkowymi, czyli materialnymi, ale wyłącznie w takich, w których wartość sporu jest wyższa niż 75 tys. złotych (z pewnymi wyjątkami), a w sprawach gospodarczych wyższa niż 100 tys. zł.

Możemy to zilustrować przykładem, w którym Pan Kowalski złożył pozew o wydanie przez nierzetelnego sprzedawcę zakupionego przez siebie nowego samochodu. Jeżeli jego wartość wynosi 74 tys. zł, wtedy będzie kierował swój pozew do sądu rejonowego. Jeżeli wartość auta przekracza 75 tys. zł, wtedy właściwym będzie sąd okręgowy. Taki podział właściwości rzeczowej wskazuje na to, że sąd okręgowy rozpatruje sprawy większej wagi z punktu widzenia kwoty wnioskowanego roszczenia.

Jeśli chodzi zaś o sąd rejonowy, obejmuje on swoim zasięgiem jedną lub kilka gmin, dlatego rozpatruje w pierwszej instancji większość spraw sądowych. Sprawy trafiają do jednego z wydziałów: cywilnego, karnego, pracy, rodzinnego, gospodarczego oraz ksiąg wieczystych. Jeśli nie mamy pewności, do którego dokładnie wydziału powinno trafić nasze pismo, najlepiej skorzystać z porady prawnika, który odpowiednio nam doradzi. Na koniec warto zaznaczyć, że skierowanie pozwu lub innego pisma co do zasady nie powinno zablokować rozpoznania sprawy, ponieważ sądy przesyłają sobie dokumentację, jednak może znacznie opóźnić jej rozpatrzenie i przysporzyć nam niepotrzebnego stresu.

Powiązane artykuły
adw. Marek Hrybacz
adw. Marek Hrybacz

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Właściciel Kancelarii Adwokackiej Marek Hrybacz, prawnik z długoletnim doświadczeniem zawodowym.

Napisz do nas
Dlaczego warto skorzystać z usług naszych prawników?
  • Stoją za nami lata doświadczenia i dziesiątki wygranych spraw i zadowolonych klientów
  • Każdej sprawie poświęcamy maksimum uwagi i zaangażowania.
  • Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dobierając najlepsze rozwiązania prawne
  • Oferujemy swoje usługi w nowoczesnej kancelarii w samym centrum Gorzowa - punkcie, do którego łatwo dotrzeć z każdego miejsca.
Napisz do nas