Czym jest upadłość konsumencka?
§5

Czym jest upadłość konsumencka i jakie daje korzyści?

Utrata pracy, choroba czy rozwód często prowadzą do poważnego zachwiania sytuacji finansowej. Ogólnodostępne w bankach czy parabankach kredyty wydają się być wybawieniem w takiej sytuacji, lecz nierzadko prowadzą do tego, że kredytobiorca popada w spiralę zadłużenia. Z myślą o osobach, które nie potrafią się samodzielnie wyswobodzić z pętli zadłużenia została powołana w 2014 roku instytucja upadłości konsumenckiej, z której rocznie korzysta już kilka tysięcy Polaków. Kto zatem  może wystąpić o upadłość konsumencką i jakie warunki musi spełnić, by móc z niej skorzystać?

Upadłość konsumencka pozwala na całkowite lub częściowe umorzenie zobowiązań, których dłużnik nie jest w stanie spłacić. W celu jej ogłoszenia należy się zwrócić z odpowiednim wnioskiem do sądu osobiście bądź przez pełnomocnika. Koszt złożenia wniosku do wydziału gospodarczego sądu rejowego to zaledwie 30 zł, koszty procedury są więc niewielkie, a korzyści mogą być dla dłużnika ogromne.

Upadłość konsumencka - jakie warunki należy spełnić?

Należy jednak pamiętać, że nie każdy dłużnik z nożem na gardle ma prawo wystąpić do sądu o upadłość konsumencką, ponieważ niezbędne jest tu spełnienie kilku warunków. Po pierwsze osoba występująca o upadłość musi być osobą fizyczną, czyli nie może prowadzić działalności gospodarczej. Po drugie powody jej niewypłacalności muszą być uzasadnione i niezależne od jej woli. Osoba, która doprowadziła do niewypłacalności wskutek umyślnego działania czy też wskutek rażącego niedbalstwa, nie może liczyć na pomoc sądu. Wniosek zostanie odrzucony również wówczas, gdy dłużnik zatai we wniosku pewne fakty czy też okaże się, że dobrze wiedząc o swojej niewypłacalności pogłębił jeszcze swój stan zaciągając kolejne zobowiązania. Dlatego warto dobrze przemyśleć i umotywować swój wniosek, pamiętając o dokładnym opisaniu wszelkich okoliczności, które doprowadziły nas do ślepej uliczki zadłużenia.

Na co może liczyć dłużnik po ogłoszeniu upadłości przez sąd?

Pomimo że upadłość konsumencka polega na zwolnieniu z długów zaciągniętych przed dniem ogłoszenia upadłości, dłużnik jest zobowiązany do częściowego zaspokojenia roszczeń wierzycieli na miarę swoich finansowych możliwości. Jeśli dłużnik dysponuje majątkiem, zostaje on spieniężony i przeznaczony na częściową spłatę długów. Dodatkowo sąd ustala tzw. plan spłaty obowiązujący przez 36 miesięcy (w wyjątkowych sytuacjach 54 miesiące). Po jego zrealizowaniu dłużnik może się cieszyć wolnością od zobowiązań.

Jeśli dłużnik nie posiada żadnego majątku (domu, mieszkania, ziemi, samochodu), sąd również może ogłosić upadłość konsumencką. Wtedy wnioskodawca realizuje wyłącznie trzyletni plan spłat. Pomimo że wynagrodzenie, jako składnik masy upadłościowej, podlega zajęciu, sąd pozostawia dłużnikowi ustaloną przepisami, minimalną kwotę na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny. Jeśli dłużnik zarabia najniższą krajową (minimalna pensja w 2019 wynosi 1634 zł) wówczas komornik nie zabierze z jego pensji ani złotówki. Jeśli zarabia więcej - kwota będzie podlegała zajęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami i planem spłaty. Należy również pamiętać, że przy sporządzaniu planu spłaty sąd weźmie pod uwagę potrzeby osób pozostających na utrzymaniu dłużnika czy jego osobistą sytuację, np. stan zdrowia.

Przed złożeniem do sądu wniosku o upadłość konsumencką dobrze jest zasięgnąć rady prawnika, który pomoże nam ocenić, czy takie rozwiązanie jest dla nas najkorzystniejsze i czy spełniamy wszystkie niezbędne warunki. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących upadłości konsumenckiej, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą Kacelarią.

Powiązane artykuły
adw. Marek Hrybacz
adw. Marek Hrybacz

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Właściciel Kancelarii Adwokackiej Marek Hrybacz, prawnik z długoletnim doświadczeniem zawodowym.

Napisz do nas
Dlaczego warto skorzystać z usług naszych prawników?
  • Stoją za nami lata doświadczenia i dziesiątki wygranych spraw i zadowolonych klientów
  • Każdej sprawie poświęcamy maksimum uwagi i zaangażowania.
  • Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dobierając najlepsze rozwiązania prawne
  • Oferujemy swoje usługi w nowoczesnej kancelarii w samym centrum Gorzowa - punkcie, do którego łatwo dotrzeć z każdego miejsca.
Napisz do nas