Adwokat czy radca prawny - kogo wybrać do sprawy?
§5

Adwokat czy radca prawny - kogo wybrać?

Załóżmy, że szukasz doświadczonego prawnika, z pomocą którego masz zamiar wygrać ważną sprawę sądową albo potrzebny jest ci specjalista, który zredaguje treść ważnej umowy z kontrahentem. Do kogo skierujesz swoje kroki? Do adwokata czy do radcy prawnego? Który z nich ma odpowiednią wiedzę, doświadczenie i, co najważniejsze, uprawnienia, aby zająć się tak ważną dla ciebie sprawą?

Zacznijmy od tego, że adwokat i radca prawny to wciąż dwa różne zawody, których kompetencje w znacznej mierze pokrywają się ze sobą. Pomimo że od kilku lat mamy do czynienia z inicjatywą mającą na celu przekształcenie tych dwóch odrębnych profesji w jedną, Polska wciąż pozostaje jedynym krajem europejskim, w którym istnieje taki właśnie podział.

Podobieństwa i różnice

Zarówno adwokat, jak i radca prawny (nie mylić z doradcą prawnym!) to prawnicy, którzy ukończyli zarówno studia wyższe na kierunku prawo, jak i trzyletnie aplikacje (radcowską i adwokacką). Reprezentanci obu zawodów musieli zdać szereg trudnych egzaminów, w tym najważniejszy - trwający kilka dni zawodowy egzamin organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dodatkowo oba zawody zostały uregulowane ustawami - wykonywanie zawodu adwokata reguluje ustawa prawo o adwokaturze, zaś w przypadku radcy prawnego jest to ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Przedstawiciele obu zawodów podlegają również samorządom zawodowym na poziomie ogólnokrajowym i okręgowym, tzw. Izbom Adwokackim oraz Izbom Radców Prawnych.

Trafiając do adwokata czy do radcy prawnego możemy być zatem stuprocentowo pewni, że ma on uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w zakresie:

- udzielania porad prawnych,

- sporządzania opinii prawnych,

- opracowywania projektów aktów prawnych,

- występowania przed sądami,

- występowania przed urzędami

Zarówno do jednego jak i drugiego prawnika możemy udać się, gdy ma się problem z prawem cywilnym, rodzinnym czy administracyjnym. Zarówno jeden jak i drugi może nas reprezentować przed sądem cywilnym, karnym, administracyjnym, przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, przed urzędami i organami władzy publicznej oraz samorządu terytorialnego.

Do  roku 2007 radcy nie uczestniczyli jako obrońcy w sprawach rodzinnych (np. o rozwód, alimenty, przyznanie opieki nad dzieckiem). Natomiast do lipca 2015 roku nie mogli być obrońcami w sprawach karnych i karnoskarbowych. Te obostrzenia jednak zniknęły bezpowrotnie, dlatego obecnie nie należy obawiać się o zakres kompetencji swojego pełnomocnika. 

Wciąż istnieje jednak między tymi dwoma zawodami różnica, która będzie miała znaczenie dla przedsiębiorców. Otóż radcy mogą być zatrudniani w firmach w ramach umowy o pracę, a adwokaci wykonują swój zawód wyłącznie w formie indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki. Co zaś za tym idzie, z adwokatem można zawrzeć tylko i wyłączenie umowę cywilnoprawną, a z radcą można zawrzeć również umowę o pracę. Zatem jeżeli przedsiębiorca chciałby mieć wśród swoich pracowników etatowego prawnika, musi szukać go wśród radców prawnych, a nie adwokatów.

Nie zapominajmy również o znaczeniu kolorów - oba zawody w sposób symboliczny wyróżnia kolor żabotu przy todze - adwokat ma zielony, radca prawny natomiast niebieski.

Podsumowanie

Wskutek ostatnich zmian legislacyjnych mających na celu zrównanie zakresu kompetencji adwokatów oraz radców prawnych, różnica pomiędzy tymi dwoma zawodami pozostaje raczej nieznaczna i nie ma znaczenia dla zwykłego śmiertelnika.

Warto jednak uświadomić sobie, że szukając pełnomocnika powinniśmy przede wszystkim brać pod uwagę karierę zawodową, wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę prawnika, któremu powierzamy naszą sprawę. Dlatego zachęcamy do indywidualnego kontaktu z naszymi adwokatami, którzy od wielu lat służą swoją wiedzą i doświadczeniem, by pomóc Klientom w poruszaniu się w meandrach prawa.

Powiązane artykuły
adw. Bogdan Rycharski
adw. Bogdan Rycharski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego z wieloletnim doświadczenie w pracy jako asystent sędziego oraz jako adwokat.

Napisz do nas
Dlaczego warto skorzystać z usług naszych prawników?
  • Stoją za nami lata doświadczenia i dziesiątki wygranych spraw i zadowolonych klientów
  • Każdej sprawie poświęcamy maksimum uwagi i zaangażowania.
  • Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dobierając najlepsze rozwiązania prawne
  • Oferujemy swoje usługi w nowoczesnej kancelarii w samym centrum Gorzowa - punkcie, do którego łatwo dotrzeć z każdego miejsca.
Napisz do nas